Bra att veta för hyresgästen

Det finns både rättigheter och skyldigheter när du hyr en lägenhet. Här upplyser vi om några viktiga saker du måste känna till.
Du får inte störa dina grannar med musik eller dylikt. Särskild hänsyn ska visas mellan 22.00 och 07.00. Skulle någon trots detta rapportera att du, eller någon i din bostad, har orsakat störning, så ska du vara införstådd med att uppsägning kan ske.

Du får inte röka i lägenheten eller i fastighetens gemensamma utrymmen. Rökning kan även eventuellt upplevas som störande på balkong. Om du röker, så måste du själv ta hand om fimparna på ett korrekt sätt. Dessa får inte slängas på marken.

Brandvarnare tillhandahålls av hyresvärden, batteribyte ansvarar du själv för.

Placera inte mattor, barnvagnar, cyklar eller allmän bråte i trapphusen eftersom dessa måste hållas tomma för utrymningsvägar.

Kolgrillar är förbjudna på balkongerna, elgrillar är tillåtna om inte grannarna störs.

Persienner och markiser ingår inte i lägenheten. Sitter det uppe är det du själv som reparerar eller tar bort dem vid skador.

Håltagning i kakel är inte tillåtet.

Gardinbeslag finns och ska finnas kvar i lägenheten vid utflytt.

Använd sänggavel för att undvika fettfläckar på väggen. Vid uppkomst av fettfläckar är du skyldig att åtgärda eller ersätta detta när du flyttar ut.

Kattsand är förbjudet att spola ner i toalettstolen.

I de flesta av våra fastigheter finns miljörum för källsortering. Se till att sortera materialet enligt anvisningarna.

Hyran betalas i förskott senast den sista i föregående månad. Vid försening av hyresinbetalning tillkommer en förseningsavgift.

Glöm inte att teckna en hemförsäkring.